Liczba odwiedzin strony: 29799 Osób na stronie: 14
 

Antoniak Helena, Antoniak Tomasz. Kancelaria
notarialna s.c.

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 197 poz. 2024 - Przyjęcie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. z dnia 9 września 2004 r.) Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje: § 1.  Przyjmuje się Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, stanowiące załącznik do rozporządzenia. § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ________ 1)    Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428). (Załącznik do rozporządzenia jest zawarty w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) .................................................. Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu. .................................................. ZAŁĄCZNIK Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 2004-2006 Spis treści Słownik terminologiczny tekst Rozdział I. Wstęp tekst Rozdział II. Cel Uzupełnienia Programu i strategia jego osiągnięcia tekst Rozdział III. Ogólny opis oceny ex ante Działań Programu tekst Rozdział IV. Opis Działań w podziale na obszary wsparcia 4.1   Aktywna polityka rynku pracy 4.1.1  Analiza aktywnych form wspierania rozwoju zasobów ludzkich 4.1.2  Wyniki konsultacji społecznych 4.1.3  Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy 4.1.4  Działanie 1.2 Perspektywy dla...
Monitor Polski 1997 Nr 56 poz. 531 - Uznanie za rezerwat przyrody
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z dnia 8 września 1997 r.) Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272 i Nr 54, poz. 349) zarządza się, co następuje: § 1.  Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Chelosiowa Jama" obszar nieużytków o powierzchni 25,83 ha, położony w gminie Piekoszów w województwie kieleckim. § 2.  Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych unikatowego zespołu form krasowych podziemnych i powierzchniowych z różnych okresów geologicznych. § 3.  W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w graniach administracyjnych gminy Piekoszów, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Jaworzyna jako działki nr 639/16, 639/17, 639/29, 639/32, 639/34, 639/36, 639/37, 639/38. § 4.  1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:   1)   pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,   2)   zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu,   3)   polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,   4)   wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,   5)   wydobywania skał i minerałów,   6)   niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, w szczególności przez pozyskiwanie ściółki leśnej,...
KRS 0000270017 - PAŁAC KLONOWO
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PAŁAC KLONOWO STOWARZYSZENIE 2007-01-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
1 14-120 KLONOWO OSTRÓDA OSTRÓDZKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
741-203-23-90 280176207 0000270017
KRS 0000270016 - DOM MAKLERSKI DFP SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DOM MAKLERSKI DFP SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OGRODOWA 72/74 91-071 ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
727-269-31-91 100297422 0000270016
KRS 0000270015 - DOCS INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DOCS INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GRÓJECKA 5 02-019 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 528-66-84 (22) 528-67-01 info-poland@docs-int.com http://www.docs-int.com
NIP: REGON: KRS:
525-237-45-01 140644393 0000270015
KRS 0000270014 - TB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. KATOWICKA 40 05-830 WOLICA NADARZYN PRUSZKOWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-238-43-33 140778573 0000270014
KRS 0000270013 - STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "INICJATYWA"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "INICJATYWA" STOWARZYSZENIE 2006-12-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ARIAŃSKA 4 38-300 GORLICE GORLICE GORLICKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000270013